Wat is Steundeclub.nl?

Uit Steundeclub.nl Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Steundeclub.nl is een online crowdfunding platform om sportverenigingen te helpen bij het realiseren van hun dromen. Het vormt een snelle en zeer eenvoudige methode om projecten te financieren ondanks afnemende subsidies.

Wij willen onze expertise op het gebied van crowdfunding met zoveel mogelijk non-profit organisaties delen. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat ons platform de technische toepassing kan zijn die nobele initiatieven helpt zichzelf financieel te ondersteunen. Wij kunnen naast het aanbieden van Steundeclub.nl sportverenigingen zo goed mogelijk begeleiden en adviseren. Toch is het meest belangrijk bij dergelijke crowdfunding initiatieven het aanspreken van het eigen netwerk om te helpen het benodigde kapitaal binnen te krijgen. Steundeclub.nl kan hierbij steun bieden, maar de verantwoordelijkheid, tijd en energie moeten van de sportvereniging zelf komen.