Is er sprake van transactiekosten bij donaties?

Uit Steundeclub.nl Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Voor de verwerkingen van de online betalingen worden er transactiekosten ingehouden door de banken. Deze kosten bedragen gemiddeld 40 cent per donatie, voor de precieze bedragen zie de tabel hjeronder. Deze kosten worden in rekening gebracht per geslaagde transactie. Buckaroo is de financiële dienstverlener waar Steundeclub.nl gebruik van maakt en heeft een BTW 0-tarief. Dit houdt in dat over deze kosten geen BTW in rekening wordt gebracht, met uitzondering van de 1,89% op Creditcardtransacties. Op onze speciale donatiepagina wordt aan de donateur gevraagd zelf deze kosten te betalen. Ervaring leert dat meer dan 80% van de donateurs dit doet, waarmee deze transactiekosten gedekt zijn.

  • iDEAL € 0,31
  • Creditcards € 0,13 + 1,89%
  • PayPal € 0,13 + kosten PayPal
  • Refunds € 0,20

Storneringskosten

  • Eenmalige machtiging binnen storneringsperiode: € 0,55
  • Melding onterechte incasso: € 26,-

Buckaroo verwerkt de storneringskosten bij de eerstvolgende uitbetaling. Ook over deze kosten wordt geen BTW in rekening gebracht.