Hoe kan ik mensen bereiken?

Uit Steundeclub.nl Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Alle projecten en acties op Steundeclub.nl kunnen worden gedeeld via social media. Vrienden, familie en kennissen komen op die manier te weten dat de club financiële hulp nodig heeft om dromen te realiseren. Deel jouw project via Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn of e-mail. Zo weet iedereen waar je een donatie kunt doen of een eigen actie kunt starten. Op de Facebook-pagina, het Twitter-account en de eigen website van de vereniging kan de clubpagina bovendien eenvoudig gepromoot worden. Voor de eigen website van de club is er een widget die als banner geplaatst kan worden. Deze widget, waarin de actuele donatieteller staat, verwijst bezoekers van de clubsite naar de Steundeclub.nl-pagina. Op iedere pagina op Steundeclub.nl staan bovenaan social media opties. Bezoekers worden zo aangemoedigd om in hun sociale netwerken de clubpagina te verspreiden.

Wanneer je besluit om je club aan te melden kun je natuurlijk rekenen op onze hulp. Zowel bij het aanmaken van je persoonlijke webpagina als bij het introduceren van steundeclub.nl binnen je vereniging en toekomstige donateurs. Je ontvangt onder andere materiaal om steundeclub.nl bij jullie eigen leden onder de aandacht te brengen. Denk daarbij aan een poster, flyer, en een voorbeeldbericht om op de site, jullie social media kanalen of in het clubblad te plaatsen. Om (lokale) media zoals kranten en radiozenders te betrekken bevat de toolbox ook een voorbeeld persbericht en tips over hoe je de pers kunt bereiken.