Fiscale voordelen bij geven aan sportvereningen

Uit Steundeclub.nl Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het is een mooie gedachte dat mensen willen geven aan jouw sportvereniging. Het biedt de gevers een goed gevoel en de sportvereniging nieuwe kansen. En er zijn belastingvoordelen te behalen. In verreweg de meeste gevallen heeft een sportvereniging een zogenaamde SBBI-status (Sociaal Belangen Behartigende Instantie). Een onderscheidende voorwaarde is dat de organisatie geen winstbelasting hoeft te betalen maar ook aan de andere voorwaarden moet worden voldaan. De penningmeester kan hierover uitsluitsel geven.

Een sportvereniging met SBBI-status heeft bij het geven aan sport bepaalde belastingvoordelen:

- Een SBBI betaalt geen schenkbelasting over de éénmalige of periodieke schenkingen die zij ontvangt.

- Een SBBI betaalt geen erfbelasting over de inkomsten uit nalatenschappen die zij ontvangt.

- Een steunstichting SBBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting over de inkomsten uit nalatenschappen en schenkingen die zij ontvangt.


Deze belastingvoordelen gelden ook voor sportorganisaties en stichtingen met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instantie).

Voor meer informatie over de mogelijke belastingvoordelen: http://www.sportdaargeefjeom.nl/voor-verenigingen/belastingvoordelen/